REGION  KLADNO     STOLNÍ  TENIS         
 
NOVĚ REGISTROVANÍ HRÁČI V RÁMCI REGIONU KLADNO
 
Sezóna 2022/2023
 
Příjmení a jméno Oddíl Dne Změna
Krpálek David TSM Kladno 20.4.2022 Nová registrace
Beclenk Denis TSM Kladno 20.4.2022 Nová registrace
Kotík Vojtěch TSM Kladno 20.4.2022 Nová registrace
Zinke Jiří STC Slaný 30.5.2022 Nová registrace
Bureš Tomáš STC Slaný 30.5.2022 Nová registrace
Zima Aleš Čechie Velká Dobrá 2.6.2022 Nová registrace
Rosický Filip STC Slaný 16.6.2022 Nová registrace
Kaisrlík Matyáš STC Slaný 20.6.2022 Nová registrace
Mrzena Jan DTJ Sparta Kladno 6.7.2022 Nová registrace
       
       
       
       
       
 
Registrace nového hráče regionu Kladno
1.
 
 
Pověřený organizační pracovník (správce) oddílu, po přihlášení v centrálním registru, vyplní předepsané údaje registrace včetně nahrání fotografie (u ostatních členů bez fotografie) a vytiskne registrační lístek.
2.
 
Doplnění vytištěného registračního lístku o podpis a razítko oddílu a podpis registrovaného hráče.
3.
 
 
 
Zaplatit na bankovní účet u okresního výboru ČSTV Kladno číslo 2230141/0100 s variabilním symbolem 034-*** (var.symbol oddílu ze senamu var.symbolů) částku 100,- Kč za jednu registraci (možno zaplatit přímo na ČSTV Kladno u p.Slánského). U ostatních členů se poplatek za registraci neplatí.
4.
 
 
 
 
Registrační lístek s kopií potvrzení o zaplacení zaslat na adresu :
             Sokolovský Petr
             Benešovská 3153
   27201 Kladno
( Možno obojí naskenovat a zaslat e-mailem na petrsok@volny.cz )
5.
 
 
Na základě správně vyplněného registračního lístku a dokladu o zaplacení bude provedeno schválení registrace a zápis hráče do registru ČAST. Současně se jeho jméno objeví v evidenčním seznamu.
6.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pro nasazení hráče do soutěže nebo i pro účast na krajských turnajích musí správce oddílu u hráče v evidenčního seznamu v centrálním registru doplnit příslušnou částku (300,- Kč za dospělého, 150,- Kč za mládež a 30,- Kč za ostatní členy) a tuto zaplatit pro hráče oddílu u něhož je nejvýše postavené druřstvo v regionálních soutěžích na bankovní účet u okresního výboru ČSTV Kladno číslo 2230141/0100 s var.symbolem 034-*** a kopii o zaplacení zaslat na adresu :
             Sokolovský Petr
             Benešovská 3153
   27201 Kladno
( Možno naskenovat a zaslat e-mailem na petrsok@volny.cz )
Pro oddíly se zařazením nejvýše postaveného družstva v kraji nebo výše nutno zaplacení a evidenci na evidenčním seznamu vyřídit na příslušné úrovni.
7.
 
 
Po schválení evidenčního seznamu je nutné v registru zařadit hráče na jednotlivé soupisky a vyčkat na jejich schválení. Teprve po té může hráč nastoupit do utkání. (neplatí pro ostatní členy)