REGION  KLADNO     STOLNÍ  TENIS        
SCHVÁLENÉ PŘESTUPY V RÁMCI REGIONU KLADNO
 
2022 / 2023
 
Příjmení a jméno Z oddílu Do oddílu Datum
Hurt Miroslav Sokol Dříň Sokol Unhošť 24.5.2022
Vinš Antonín Sokol Dříň Sokol Středoklupy 29.6.2022
Vinkl Milan Sokol Dříň Slovan Kladno 30.6.2022
       
       
       
       
 
 
Přestup hráče v rámci regionálních soutěží regionu Kladno
(kdykoliv mimo 15.2 - 14.5)
1.
 
Pověřený organizační pracovník (správce) oddílu, po přihlášení v centrálním registru, vyplní předepsané údaje přestupu na stránce a vytiskne přestupní lístek
2.
 
Doplnění vytisknutého přestupního lístku o podpis a razítko starého a nového oddílu a podpis přestupujícího hráče
3.
 
 
Zaplatit na bankovní účet okresního výboru ČSTV Kladno číslo 2230141/0100 s variabilním symbolem 034-*** (var.symbol oddílu ze seznamu var.symbolů) částku 300,-Kč (dospělí) nebo 200,- Kč (mladší 18 let) za jeden přestup
4.
 
 
 
 
Přestupní lístek s kopií potvrzení o zaplacení zaslat na adresu :
             Sokolovský Petr
             Benešovská 3153
   27201 Kladno
( Možno obojí naskenovat a zaslat e-mailem na petrsok@volny.cz )
5. Následuje potvrzení přestupního lístku STK regionálního svazu Kladno
6.
 
Na základě správně vyplněného přestupního lístku a dokladu o zaplacení bude provedeno schválení přestupu a přesun hráče v registru ČAST do seznamu hráčů nového oddílu.